WMT, staking komt eraan!

WMT, staking komt eraan!

Nu de smart contract functionaliteit op de Cardano blockchain beschikbaar is, komt ook het early staking rewards programma voor World Mobile Token (WMT) dichterbij.  Na de TGE (soort IPO) die sloot op 16 Augustus 2021, is er een periode van 6 maanden waarin testnet wordt getest en het early staking programma wordt gestart. Mainnet zal naar schatting begin 2022 beschikbaar zijn.

Early staking rewards

Voor het early staking programma worden er 50 miljoen WMT tokens verdeeld over de verschillende ‘stakers’.

WMT Early rewards

Earth Node Operators

Om een earth node te kunnen gebruiken / reserveren moeten er 100.000 tokens worden ingezet. Er zullen 1000 Earth Nodes beschikbaar zijn tijdens het Early Staking Rewards-programma. De Earth Node Operators zijn de bewakers van de node. Zij zorgen ervoor dat het netwerk beschikbaar is en dat de validatie werkt. Hiervoor ontvangen zij een fee.

Wanneer een Earth Node is gereserveerd, wordt er extra verdient. Dit zijn gelijk ook de eerste gebruikers / stakers die het netwerk beveiligen.

Er is een maximale beloning beschikbaar voor vroege stakers die als eerste hun Earth Nodes reserveren. Zie afbeelding hieronder.

Hoe eerder een earth node wordt gereserveerd, hoe groter de opbrengsten / rewards zullen zijn.

WMT Earth node operators table

Als niet alle Earth Nodes aan het einde van de zes maanden zijn gereserveerd, worden de resterende beloningstokens gelijk verdeelt: 15% wordt als extra beloning naar de Earth Node-reservisten gestuurd en de overige 85% gaat naar het WM Operations Fund.

WMT Staking voorbeelden

Public Sale Pool Staking

De openbare pool kan gebruikt worden voor participanten die zich niet willen binden aan het reserveren / gebruiken van een earth node. Via de public pool kan er altijd een willekeurig aantal tokens worden ingezet voor staking. Het vrijgeven van tokens vindt plaats telkens wanneer een treshold wordt bereikt.

Stakers verdienen beloningen als ze hun tokens minimaal 30 dagen na de treshold voor het vrijgeven van tokens vasthouden. Gedurende deze 30 dagen moet de deelnemer een minimumsaldo van het ingezette bedrag dat bij de momentopname is genomen, aanhouden om in aanmerking te komen voor zijn beloningen.

TGE wallet

Indien men besluit de tokens in te zetten uit een wallet die niet in de TGE is gebruikt, moet je een transactie verzenden vanuit je wallet om te bewijzen dat je over het geld beschikt. Indien er gebruik wordt gemaakt van de wallet die is gebruikt tijdens de TGE kan er direct worden gestart.

Elke keer dat een threshold wordt bereikt, wordt een momentopname gemaakt van de adressen die in de pool worden uitgezet. Aan het einde van de 30 dagen die volgen op de thresholdvrijgave, wordt het adres gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de tokens continu werden vastgehouden.

Een stakingspool kan altijd verlaten worden. Een andere pool kan daarna direct gekozen worden.
Echter, wanneer je binnen de 30 dagen na de vorige thresholdtoken-release vertrekt, verlies je je rewards.

Wanneer 100 miljoen tokens aan rewards zijn ‘uitgedeeld’, zijn er geen verdere rewards meer beschikbaar in het early staking programma.

De tokens die verdient zijn, zijn niet gelocked en tellen dus niet mee (in tegenstelling tot ADA) in de stakingspool.

WMT Staking TGE Wallet

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Private sale pool staking

Er zijn 10 miljoen tokens toegewezen aan investeerders via de afgelopen TGE. Deze tokens worden gedurende negen maanden na de verkoop gelocked. Als ze ervoor kiezen om deze in te zetten, worden ze opgenomen in het Early Staking Rewards-programma van de privépool.

Deze pool blijft 6 maanden actief en de beloningen worden maandelijks vrijgegeven. Deze beloningen worden niet gelocked.

Voorbeeld 1.

In dit voorbeeld wordt er uitgegaan van 1000 tokens die gestaked worden. En die vervolgens minimaal 6 maanden worden vastgehouden in het early staking programma.

Hoe nu verder ?

Voor nu is er niet meer info bekend gemaakt door WMT. De verwachting is dat WMT op korte termijn komt met verdere instructies omtrent staken van de WMT token (WMT Staking). Dan volgt er op deze site een bericht.

Loading