Mineralen en de energie transitie

Inleiding

Op 8 september 2021 heeft de regering van Joe Biden haar nieuwe doelstelling voor de inzet van zonne-energie vrijgegeven. Het doel is om tegen 2050 45% van de totale elektriciteit behoefte via zonne-energie te leveren. Vorige maand ondertekende president Joe Biden een uitvoerend bevel dat erop gericht is om in 2030 50% van alle verkochte auto’s emissievrij moeten zijn. Transportsecretaris Pete Buttigieg benadrukte in een CNBC interview verder dat “we moeten handelen, de transportsector is het grootste deel van onze economie dat broeikasgassen uitstoot, en auto’s en vrachtwagens zijn daar een van de grootste onderdelen van.”
In deze discussie wordt onderbelicht hoeveel mineralen – zoals lithium, nikkel, kobalt, mangaan, grafiet, zeldzame aardmetalen, koper, silicium en zilver – een sleutelrol spelen in deze en andere inspanningen om de CO2-uitstoot wereldwijd te verminderen. De toepassingen en technologie die de overgang naar schone energie en decarbonisatie te stimuleren, zijn extreem mineraalintensief.

De vraag naar zware metalen

Mineralen gebruikt in een Elektrische auto
Overzicht gebruik mineralen voor een auto

Een typisch elektrisch voertuig (EV) vereist zes tot acht keer meer mineralen dan een conventioneel voertuig met een verbrandingsmotor. Een EV vereist 60 tot 83 kilogram koper, vergeleken met een conventionele auto die slechts 15 kilogram nodig heeft. Ondertussen vereist een enkele, volledig elektrische bus maar liefst 370 kilogram koper. Volgens de U.S. Geological Survey kan tegen 2030 de totale vraag naar koper van EV’s en bijbehorende infrastructuur oplopen tot 2,6 tot 3,2 miljoen ton of ongeveer 13-15% van het wereldwijde aanbod in 2020.

Mineralen gebruikt in schone energie technologie
Overzicht gebruik mineralen om energie op te wekken

De mineralenintensiteit van schone energietechnologieën kan de vraag met wel vier tot zes keer versnellen, afhankelijk van de technologie. Een offshore windcentrale heeft dertien keer meer minerale hulpbronnen nodig dan een gasgestookte elektriciteitscentrale van vergelijkbare grootte. Het gebruik van individuele mineralen zoals kobalt, grafiet en lithium (om er maar een paar te noemen) zou in het volgende decennium tussen de 21 en 42 keer kunnen stijgen als gevolg van een agressieve druk op het gebruik van schone energie.

Voorzien in decarbonisatiebehoeften

Nu de energietransitie steeds sneller gaat, lijkt het haalbaar dat decarbonisatie de grootste verbruiker van mineralen wordt. Met andere woorden, de wereldeconomie transformeert van een economie die sterk afhankelijk is van fossiele brandstoffen (kolen, aardgas en ruwe olie) voor haar energiebehoeften, naar een economie die afhankelijk is van mineralen. Dat kan echter nog grotere zorgen doen rijzen over het aanbod, niet alleen met het vermogen van de industrie om de verwachte vraag en aanbod op de juiste manier op elkaar af te stemmen, maar ook met de zekerheid van de toekomstige voorziening.

In juni 2021 publiceerde het Witte Huis een rapport waarin de wereldwijde toeleveringsketen voor een aantal van deze mineralen wordt beschreven als “nominaal verdeeld, divers en met een ernstig risico op verstoring”.
Volgens het International Energy Agency (IEA) zijn de winning en verwerking van mineralen meer geografisch geconcentreerd dan traditionele energiebronnen, zoals olie en aardgas.

top 3 landen overzicht productie van mineralen
Overzicht productie van mineralen en energie

Schone energie mineralen: locatie, locatie, locatie

De geografische ligging van mineralen in de transitie naar schone energie roept geopolitieke zorgen op. Terecht ook, aangezien alleen de top drie producenten 50-85% van het wereldwijde aanbod voor hun rekening nemen, waarbij een meerderheid van deze mineralen in slechts één land (China) wordt verwerkt. Het door het Witte Huis uitgegeven rapport, gaat zelfs zo ver dat het Amerikaanse federale en lokale overheden aanmoedigt om nieuwe, verantwoorde winning van mineralen binnen de eigen landsgrenzen te stimuleren.|
De ontwikkeling van lithium mijnbouw projecten in North Carolina, dat volgens het rapport van het Witte Huis momenteel ongeveer 3,6% van ’s werelds bekende wereldwijde reserves bezit, is een voorbeeld van een dergelijke inspanning om de binnenlandse productie te versterken. Op het gebied van verwerking hebben de VS echter nog steeds een aanzienlijk nadeel, ondanks recente inspanningen om de verwerkingscapaciteit van deze kritieke mineralen te vergroten.

“Bevoorradingszekerheid” strekt zich ook uit tot de manier waarop mineralen worden gewonnen. Autofabrikanten hebben belangrijke stappen gezet om bijvoorbeeld de transparantie van hun materiaalbronnen en toeleveringsketens te vergroten. Volgens de recente studie van Drive Sustainability over de toeleveringsketens van de automobiel- en elektronische industrie, kunnen in China massaal verwerkte materialen, zoals zink, bijdragen aan de vervuiling van de omringende waterbronnen, bodems en gewassen van lokale gemeenschappen en daar ernstige gezondheidsrisico’s vormen.
Ullrich Gereke, Head of Procurement Strategy bij Volkswagen, zegt over de recente samenwerking van het bedrijf met een wereldwijde leverancier van supply chain-analyse: “[we moeten] beter begrijpen welke grondstoffenbronnen en leveranciers zich in onze supply chain bevinden en om hun verantwoordelijkheid te meten uitvoering”.

Toegang tot de mogelijkheid tot energietransitie

De transitie naar schone energie bevindt zich op een keerpunt en creëert investeringsmogelijkheden voor de lange termijn in een verscheidenheid aan aanverwante bedrijfstakken. Met name binnen de mijnbouw zijn twee bedrijven die goed gepositioneerd zijn om van deze verschuiving te profiteren. MP Materials en Piedmont Lithium.

Volgens de websites van de bedrijven is MP Materials de enige geïntegreerde site voor mijnbouw en verwerking van zeldzame aardmetalen in Noord-Amerika, terwijl Piedmont Lithium zijn volledig geïntegreerde lithiumactiviteiten van wereldklasse in eigen land in North Carolina blijft ontwikkelen.

Conclusie gebruik van Mineralen en de energie transitie

zoals hierboven te lezen valt, zijn er steeds meer mineralen en grondstoffen noodzakelijk om de energie transitie mogelijk te maken. Hierdoor komt steeds meer het besef dat deze grondstoffen binnen de eigen landsgrenzen gedolven moeten worden. Mogelijk bedrijven die van deze trend kunnen profiteren zijn:

  • Mp Materials Corp Huidige koers: 31.74
  • Piedmont Lithium Huidige koers: 52.24

Loading