Dividend groei aandeel Cummins Inc.

Cummins

Inleiding

Cummins Inc. (CMI) is een multinationaal bedrijf dat motoren, filtratie- en energieopwekkingsproducten ontwerpt, produceert en distribueert. Cummins, opgericht in 1919, is nu een mobiliteitsmonster van $32 miljard (gemeten naar marktkapitalisatie) dat werk biedt aan meer dan 73.000 mensen. Het bedrijf rapporteert resultaten over vijf bedrijfssegmenten: distributie, 32% van de omzet in boekjaar 2022; Motor, 29%; Componenten, 28%; Energiesystemen, 11%; Nieuwe kracht, minder dan 1%.

Cummins verdient geld door de productie, distributie en levering van een reeks diesel- en aardgasmotoren en aanverwante componenten. Veel soorten voertuigen gebruiken deze motoren. Denk aan zware vrachtwagens, middelzware vrachtwagens, bussen, recreatievoertuigen, bouwmachines, landbouwmachines en waterscooters.

Dat is een goed begin. En als dat alles is, zou dit een behoorlijk interessante investeringscase zijn. Maar er is meer aan de hand dan dat. Cummins positioneert zichzelf voor de toekomst van mobiliteit door te investeren in volledig elektrische en hybride aandrijflijnsystemen, evenals in waterstof brandstofcel technologie.

Niet-ingewijden zouden kunnen aannemen dat Cummins slechts een motorbedrijf is. Deze simplistische visie mist echter het grote geheel. Cummins levert een volledig assortiment producten om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige mobiliteit en energieopwekking. Het onderscheid is belangrijk. Dagelijkse goederen worden vaak geproduceerd en verplaatst met behulp van de energieopwekkingsproducten die Cummins produceert en distribueert.

En Cummins doet haar best om ervoor te zorgen dat dit ook in de vele toekomstige toekomsten zo blijft. Cummins is een essentieel onderdeel geweest van de industriële ruggengraat van de Amerikaanse economie. Dit is de reden waarom Cummins al meer dan een eeuw enorm succesvol is. En met vooruitziende voorbereidingen voor het volgende tijdperk op het gebied van mobiliteit en energieopwekking zal Cummins in de komende eeuw wellicht nog meer succes boeken. Dat belooft ongelooflijk veel goeds voor het vermogen van het bedrijf om de omzet, winst en dividend de komende jaren te verhogen.

Dividendgroei, groeipercentage, uitbetalingsratio en rendement

Tot op heden heeft Cummins zijn dividend gedurende 18 opeenvolgende jaren verhoogd. Het dividendgroeipercentage over tien jaar bedraagt 12,9%, wat zeer sterk is. Recentere dividendverhogingen lagen echter in de buurt van 8%. Het huidige dividend rendement bedraagt 3,1%. Dit rendement ligt overigens 40 basispunten hoger dan het eigen vijfjarig gemiddelde. Dit bovengemiddelde dividend wordt beschermd door een lage uitbetalingsratio van 34,2%. Hierdoor kan er gesteld worden dat het dividend veilig is.

Omzet

Cummins verhoogde zijn omzet van $17,3 miljard in boekjaar 2013 naar $28,1 miljard in boekjaar 2022. Dat is een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 5,5%. Ondertussen groeide de winst per aandeel over deze periode van $7,91 naar $15,12, wat een CAGR is van 7,5%.

Winst

Een CAGR is van 7,5% is echt goed. Niet verbazingwekkend, maar een zeer bevredigend niveau van nettogroei voor dit soort activiteiten. Het verklaart ook waarom het dividend de afgelopen jaren met ongeveer 8% per jaar is gegroeid. De twee groeicijfers komen overeen. De excessieve winstgroei werd vooral veroorzaakt door consistente terugkopen. Om dit in perspectief te plaatsen: het aantal uitstaande aandelen is de afgelopen tien jaar met ongeveer 24% verminderd. Vooruitkijkend verwacht CFRA dat Cummins zijn winst per aandeel de komende drie jaar met 18% op jaarbasis zal vergroten.

Cummins voorspelling groei

Deze 18% is een agressief getal. Het is meer dan twee keer zo hoog als wat Cummins historisch gezien over een langere periode heeft geproduceerd, hoewel een zeer korte periode zeker veel verschillende kanten op zou kunnen gaan.

De CFRA komt tot deze conclusie door de volgende stelling: “[Cummins] zou moeten profiteren van een krachtige vervangingscyclus voor vrachtwagens na enkele jaren van overwerkte vrachtwagens als gevolg van de pandemische hausse. We denken ook dat de relatief hoge brandstofkosten de vraag naar nieuwere vrachtwagens zouden moeten stimuleren, die doorgaans zuiniger zijn dan de exemplaren die worden vervangen.” Een beetje een veereffect dat hier is gecreëerd in termen van de bestaande vrachtwagen inventaris, wat een goed voorteken is. Daarnaast richt men zich steeds meer op het new power segment waarbij emissieloze vrachtwagens geproduceerd kunnen worden.

Balans

Kijkend naar de balans, beschikt Cummins over een ijzersterke financiële positie. De verhouding schulden/eigen vermogen op de lange termijn is 0,5, terwijl de rentedekkingsratio iets meer dan 15 bedraagt. Cummins hanteert een kapitaalintensief bedrijfsmodel. De winstgevendheid is robuust. De nettomarge bedroeg de afgelopen vijf jaar gemiddeld 8,9%, terwijl het rendement op eigen vermogen gemiddeld 27,1% bedroeg. Dit zorgt voor een behoorlijk hoog rendement op kapitaal, wat bemoedigend is.

Waardering

De koers/winstverhouding voor het aandeel bedraagt 11,1. Dit is niet veeleisend en ligt ruim onder het winst veelvoud van de bredere markt. Het ligt ook ver boven de eigen vijfjaarlijkse gemiddelde koers-winstverhouding van 15,1. Het verkoop multiple van 0,9 is ook een stuk lager dan het eigen vijfjarig gemiddelde van 1,3.

Conclusie

Cummins Inc. is een hoogwaardig bedrijf dat ongelooflijk goed presteert omdat het het huidige mobiliteitsaanbod afzet tegen toekomstige mobiliteitsoplossingen. Fundamenteel gesproken staat alles er positief voor. Met een rendement dat de markt overtreft, een lage uitbetalingsratio, een dividendgroei met dubbele cijfers op de lange termijn. Al bijna twintig jaar op rij wordt het dividend verhoogd. Daarnaast is er een potentieel dat aandelen 19% ondergewaardeerd zijn, Deze twee factoren zorgen ervoor dat Cummins een bedrijf is dat voor groei in de portefeuille kan zorgen. Het wordt daarom opgenomen in de voorbeeld portefeuille.

Koers op moment van schrijven: $219.02

Loading