De kracht van maandelijks compound beleggen

compound beleggen

Inleiding

De kracht van compound beleggen wordt vaak onderschat. Waardoor beleggen voor veel mensen een geluksfactor heeft.

Wat is compound beleggen?

De basis van Compound beleggen werd door Albert Einstein al als zevende wereldwonder gekenmerkt. Het gaat hier om het rente op rente effect. Dit kan vertaald worden naar steeds opnieuw investeren van het ontvangen dividend door het kopen van nieuwe aandelen. Belangrijk hierbij is dat er voldoende tijd is om de investering te laten renderen.

Wat is maandelijks compound beleggen?

Maandelijks compound beleggen betekent dat alle dividenden automatisch worden herbelegd, maar ook dat er maandelijks vers geld in de portefeuille gestort wordt waarmee nieuwe aandelen gekocht worden. Het rendement neemt hiermee in de tijd gezien exponentieel toe.

Het rendement van maandelijks compound beleggen

Wanneer gekeken wordt naar het rendement van maandelijks compound beleggen wordt gekeken dan is te zien dat er in het begin ten opzicht van de inleg weinig rendement gemaakt wordt. Echter naarmate de tijd vordert kun je zien dat het rendement steeds sneller toeneemt.

beleggingsresultaat compound belegging bij fitvermogen
De kracht van compound beleggen

De grafiek hierboven laat een voorbeeld portefeuille bij fitvermogen zien. Hier wordt maandelijks een vast bedrag ingelegd waarbij het maandelijkse bedrag aan het eind van 2020 iets is verhoogd. (knik in de lijn). Deze portefeuille loopt vanaf 2015 en heeft inmiddels bijna 70% rendement gemaakt. Dit ondanks een aantal beurscrashes die duidelijk in de oranje lijn te zien zijn. Doordat er maandelijks, in zowel goede als slechte tijden, steeds hetzelfde bedrag wordt belegd neemt de investering maar ook het dividend rendement steeds verder toe.

Waarom fitvermogen?

De keuze voor fitvermogen is gemaakt omdat het hier op een eenvoudige wijze mogelijk is om maandelijks een vast bedrag automatisch te beleggen. Daarnaast wordt het ontvangen dividend automatisch herbelegd in het fonds waarop het dividend ontvangen is.

Wanneer beginnen met maandelijks beleggen?

Wanneer gekeken wordt naar maandelijks beleggen dat wordt er vaak gedacht dat start ik later wel. Echter hoe eerder begonnen wordt met beleggen hoe langer tijd in het voordeel kan werken. Door te beginnen op bijvoorbeeld 18 jarige leeftijd met een bedrag van bijvoorbeeld 25 of 50 euro kan al een mooi start rendement gemaakt worden.

Resultaat na 10 jaar maandelijks beleggen:

  • 25 euro per maand 5% -> € 3875 ,-
  • 50 euro per maand 5% -> € 7750 ,-

Loading