Sector beleggen

Trends

Inleiding

Nu de beurs zo hard gedaald is, is het wellicht handig om meer spreiding in de portefeuille aan te brengen. Middels het beleggen in een sector van een toekomstige groeitrend, kan een stukje diversiteit in de portefeuille worden aangebracht. In deze artikel worden een aantal voorbeeld ETF’s gepresenteerd waarmee van een groeitrend kan worden geprofiteerd.

Wat is sector beleggen?

De beurs genoteerde aandelen zijn onder te verdelen in diverse sectoren. Bekende sectoren zijn bijvoorbeeld IT of vastgoed. Door te beleggen in die sectoren waarvan een hogere groei in de toekomst verwacht mag worden, kan het rendement en de diversiteit van de portefeuille worden verbeterd.

Trend 1: Infrastructuur

Zoals wellicht bekend is, is de wereld bezig om steeds groener te worden. Hiervoor zijn grote aanpassingen in de infrastructuur nodig. zoals onderstaand document laat zien zal er tot 2,3% van het Bruto Binnenlands Product op gaan aan investeringen in het verbeteren van de infrastructuur.

stijgende investering infrastructuur

Een mogelijkheid om van deze trend te profiteren is het beleggen in iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF.

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF

Deze ETF met isincode IE00BKTLJB70, belegd in 177 bedrijven die zich bezig houden met het verbeteren van de infrastructuur. Te denken valt aan het beveiligen van netwerken, verbeteren van de water kwaliteit, het verhuren van huizen etc. In juni wordt het dividend van zo’n 1,5% uitgekeerd. De kosten ratio bedraagt 0,4% per jaar.

Trend 2: E-commerce

Dagelijks wordt er steeds meer online besteld. Al deze online aankopen moeten uiteindelijk allemaal bezorgd worden. De verwachting is dat de online trend van online bestellen in groeit van 17.8% in 2020 naar 24.5% in 2025. De bijbehorende omzet groeit van $ 4 miljard naar $7 miljard in 2025.

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

Deze ETF geeft de mogelijkheid om van de E-commerce trend te profiteren. De isincode is IE00BF0M6N54. Het dividend van ongeveer 2% wordt automatisch herbelegd. De kostenratio bedraagt 0,5%.

Trend 3: Digitale betalingen

Nu de online trend een steeds groter momentum krijgt, zal ook de trend van meer digitale betalingen verder groeien. Het wordt steeds makkelijker om zonder bankpas een betaling te doen. Te denken valt aan betalen via je mobiel of een smart watch. Vanuit marktanalyse is de verwachting dat omzet van elektronische betaling groeit van $ 90 miljard in 2020 naar $ 180 miljard in 2026.

L&G Digital Payments UCITS ETF

Sinds mei 2021 heeft L&G een nieuwe ETF gelanceerd welke zich focust op digitale betalingen. Deze ETF belegd in 43 bedrijven. De kosten ratio is even hoog als het dividend rendement (0,5%). Het dividend wordt automatisch herbelegd. De isincode is IE00BF92J153.

Trend 4: Blockchain

Een blockchain (Nederlands: blokketen) is een systeem voor het opslaan van data in een keten van datablokken, waarbij blokken niet gewijzigd kunnen worden. Blokken kunnen alleen aan het einde van de keten worden toegevoegd. Een blok bevat vaak meerdere transacties, die het resultaat zijn van uitgezonden transactieverzoeken/-opdrachten. Voor de actuele status van een gegeven in een blok moeten alle volgende blokken in aanmerking worden genomen, omdat die wijzigingen kunnen bevatten, voor zover die naar hun aard mogelijk zijn.

Bron wikipedia

Onder andere de bitcoin maakt gebruikt van blockchain technologie. Er zijn veel bedrijven die zich met deze technologie bezig houden. Helaas zullen niet alle bedrijven even succesvol zijn. Diversificatie is dus van belang. Volgens marktonderzoek groeit de markt van blockchain van $ 3 miljard in 2020 naar $350 miljard in 2028.

Invesco Elwood Global Blockchain ETF

Met deze invesco ETF wordt er in 51 bedrijven, die zich bezig houden met de blockchain technologie, belegd. De isincode is IE00BGBN6P67 het dividend rendement bedraagt 0,5% en wordt automatisch herbelegd. de kostenratio is wat hoger en bedraagt ongeveer 0,65%.

Conclusie sector beleggen

Door te kijken naar trends in de wereld is het mogelijk om te profiteren van deze trends. Door te beleggen middels een ETF wordt niet op 1 paard gewed, maar wordt de belegging gespreid over meerdere aandelen. Wanneer de verwachtingen van de trend uitkomen is het mogelijk dat de ETF een hogere koers gaat krijgen. Cash dividend is helaas bij bovenstaande voorbeelden niet van toepassing. Al het dividend wordt automatisch herbelegd.

Loading