Lexagene sluit de deuren

Lexagene MQLabs

Lexagene dient faillissement. Hoe nu verder?

Vooraf

In één van de laatste weken van Februari jl. werd de handel van het aandeel op de beurs stilgelegd. Dit voedde diverse scenario’s over wat er aan de hand kon zijn met het bedrijf.

Chapter 7 Bankruptcy

Op 24 februari jl. kwam uiteindelijk het persbericht uit dat Lexagene een aanvraag tot faillissement had ingediend op grond van Hoofdstuk 7 van de U.S. Bankruptcy code. Op diverse fora en chatgroepen sloeg dit nieuws in als een bom. Mede doordat de CEO (Jack Regan) in gesprekken met investeerders nooit liet doorschemeren wat de daadwerkelijke situatie was. De gesprekken zijn gepost op diverse fora.

De CEO verklaarde “Ondanks onze inspanningen waren we niet in staat om de benodigde financiering rond te krijgen om onze activiteiten voort te zetten. Dienovereenkomstig heeft de raad van bestuur zijn zakelijke oordeel uitgeoefend om de vereffeningsprocedure voor de Vennootschap te starten. Mijn medewerkers en ik hebben echt ons best gedaan om dit bedrijf tot een succes te maken. Helaas waren de marktomstandigheden, het gebrek aan acceptatie van technologie en de lange verkoopcyclus in de biofarmaceutische industrie te veel om te overwinnen. We betreuren de impact die dit zal hebben op onze investeerders, klanten en medewerkers.”

En nu?

De financiële resultaten van de liquidatie, die nu in handen is van de faillissementsrechtbank, liggen buiten de controle van de Vennootschap en zijn onzeker. Op dit moment verwacht de Vennootschap niet dat de door de curator gerealiseerde liquidatieopbrengsten voldoende zullen zijn om aan de vorderingen van alle schuldeisers te voldoen, en het is onwaarschijnlijk dat de aandeelhouders van de Vennootschap enige uitkering van enige liquidatieopbrengst zullen ontvangen.

Het bedrijf is niet van plan gerechtelijke stappen te ondernemen op grond van de Companies’ Creditors Arrangement Act (Canada) of andere soortgelijke procedures in Canada waar het hoofdkantoor is gevestigd.

Op dit moment blijft de raad van bestuur van het bedrijf intact en het bedrijf is niet van plan om een ​​vrijwillige schrapping van de TSX Venture Exchange na te streven.

Loading