Hoe kun je beleggen in uranium?

Inleiding

Beleggen in Uranium is wellicht niet hip, maar kan wel een lucratieve belegging zijn. De afgelopen jaren was een enorm overschot op de uranium markt. Echter de markt begint te draaien.

De markt voor Uranium begint zich langzaam te ontwikkelen. Op dit moment bevindt zich de spotprijs voor uranium op $32 en is sinds het dieptepunt in 2016 ($17,75) met circa 75% gestegen.

Beleggen in Uranium Overzicht tekort na 2021

Op dit moment dreigt er een ernstig tekort. De verwachte vraag naar uranium is 175 miljoen ton. De verwachte productie is slechts 128 miljoen ton. Een tekort van 47 miljoen ton. Dit tekort zal de komende jaren verder oplopen. Er staan immers voor de komende jaren meer dan 40 nieuwe kernreactoren gepland.

Beleggen in Uranium, Overzicht geplande kerncentrales
Bron https://www.statista.com/

In de derde cyclus van uraniumexploratie van 2003 tot eind 2009 werd ongeveer $ 5,75 miljard uitgegeven aan uraniumexploratie en het afbakenen van afzettingen in meer dan 600 projecten. In deze periode werden meer dan 400 nieuwe junior bedrijven gevormd of veranderden hun oriëntatie om meer dan $ 2 miljard op te halen voor de exploratie van uranium. Ongeveer 60% hiervan werd besteed aan het beter definiëren en kwantificeren van eerder bekende afzettingen. Dit alles was een reactie op de gestegen uraniumprijs op de markt. Sindsdien is de marktprijs echter gedaald en is de uraniumexploratie dienovereenkomstig afgenomen. Een nieuwe mijn opstarten duurt minstens 2 tot 5 jaar.

De prijsstijging van Uranium

Feit is dat ook in een haussemarkt de prijzen niet in één rechte lijn naar omhoog gaan. Zeker is dat de prijzen vanaf het huidige niveau een stuk hoger moeten om nieuwe productie van uranium weer rendabel te maken. En dit is nodig, want er werd het voorbije decennium nauwelijks geïnvesteerd in exploratie en nieuwe productiecapaciteit.

De vrees van de markt dat hogere prijzen gepaard zullen gaan met een flinke stijging van de output is daarom voorbarig. Daarvoor zijn de prijzen nog lang niet hoog genoeg.

Hoe te beleggen in uranium ?

De beste manier van beleggen is natuurlijk via een ETF. Hiervan zijn er twee beschikbaar

 • Global X Uranium ETF (Ticker:Ura )
 • VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF ( Ticker NLR)

Echter beide ETF’s zijn door Europese regelgeving niet in Nederland verkrijgbaar. Er moet dus uitgeweken worden naar een individueel aandeel. In dit geval is gekozen voor: Skyharbour Resources Ltd (Ticker: SYH).

Skyharbour bezit 100% van de 137 vierkante mijl Moore Uranium Project gelegen op 9 mijl ten oosten van Denison’s Wheeler River Uranium Project en 40 km ten zuiden van Cameco’s McArthur River Mine – allemaal gelegen in het beroemde Athabasca Basin in Canada.

Zoals in bovenstaande grafiek te zien is, loopt de prijs van Skyharbour Resources alweer redelijk op en heeft het sinds maart 2020 een rendement van bijna 500% achter de rug. Daarnaast neemt het handels volume toe.

Pluspunten

De redenen waarom een speculatieve belegging in Skyharbour Resources zijn als volgt:

 • Uraniumhandel in de buurt van dieptepunten is een uitstekende tegendraadse kans
 • De wereldwijde vraag naar elektriciteit moet tegen 2030 met 76% groeien en kernenergie is betrouwbaar, goedkoop en schoon als basis beschikbaar; 442 huidige operationele reactoren, 54 reactoren in aanbouw en 439 besteld/gepland/voorgesteld
 • China, India en Rusland doen momenteel grote nucleaire investeringen en zijn van plan om de komende jaren veel nieuwe reactoren te bouwen, waarbij China de leiding heeft.
 • De huidige vraag is ca. 196 miljoen pond met een mijn voorraad van ca. 138 miljoen pond; geschatte leveringskloof van 100 miljoen pond uranium tegen 2030. De huidige lage spotprijs zal de bouw van nieuwe mijnen niet stimuleren.
 • De ongedekte vraag (vraag van reactorbasis die momenteel niet door contracten wordt gedekt) stijgt snel. Meer dan 50% van de huidige contracten loopt af in 2025. Nutsbedrijven moeten terugkeren naar het contract en hebben een doorlooptijd van ten minste 18 maanden nodig om brandstof te fabriceren.
 • Twee grootste producenten in Cameco en Kazachstan hebben de afgelopen jaren grote productieverlagingen aangekondigd, waaronder de sluiting van de McArthur River Mine.
 • Naast producenten zoals Cameco die op de spotmarkt kopen om bestaande contracten te vullen, zijn er ook nieuwe fondsen zoals Yellow Cake die materiaal koopt.

Hoogte punten van SkyHarbour

Als er naar de wereldwijde productie van uranium wordt gekeken, dan is het Athabasca Basin in Saskatchewan in Canada een oud sedimentair bekken met ’s werelds rijkste uraniumafzettingen en mijnen.

Skyharbour is de afgelopen jaren agressief geweest met het verwerven van hoogwaardige grond posties tegen aantrekkelijke waarderingen, profiterend van de teruggang in het uranium markt. Het bedrijf heeft zijn zes projecten verworven door middel van cash en stock totalen ca. $ 4 miljoen. Daarnaast is er meer dan $ 80 miljoen geïnvesteerd in de projecten in historische verkenning. Naast zijn eigen boorprogramma’s in Moore,
is Skyharbour in staat is geweest om zijn eigendommen vooruit te helpen door middel van partnerschappen met andere bedrijven. Deze strategie voor het genereren van een prospect werkt.


In maart 2017 ondertekende Skyharbour twee afzonderlijke optieovereenkomsten, één met Orano en één met Azincourt Uranium. het gaat hierom een optie tot 70% van het projectgebied voor $ 11.500.000 in totaal project vergoeding ($ 9.800.000 aan exploratie en $ 1.700.000 aan contante betalingen van meer dan zes jaar). Daarnaast is een deelneming in Azincourt verworven.

Projecten

Op dit moment heeft Skyharbour de volgende 6 projecten:

 • Moore (100%)
 • Mann Lake (100%)
 • Yurchison Lake (100%)
 • Preston
 • Strategic partners Orano (70%)
 • Falcon Point South (100%)

In alle projecten wordt naar Uranium gezocht c.q. gewonnen. En deze is in alle projecten aangetroffen.

Conclusie beleggen in Uranium

Door het aankomende tekort in uranium kan het best zo zijn dat Skyharbour een overname kandidaat gaat worden. Grote partijen hebben verplichtingen voor de levering van uranium. Zij delven deze uranium niet zelf, maar kopen het uit de markt. De voorraad uranium die Skyharbour bezit kan interessant zijn om voor een grote partij (Rio tinto, Cameo) Skyharbour op te kopen. Hierdoor kan de prijs wel eens door het dak gaan. Op dit moment is het koersdoel $0.70. Een mogelijke stijging van 50%.

Koers op moment van schrijven: C$0.50

Update 16-09-202,1 Koers van de URA ETF

Het lijkt erop dat het momentum voor Uranium steeds beter wordt. Uit onderstaande grafiek is af te lezen hoeveel de Uranium ETF (Ura) nog in waarde kan stijgen.

Beleggen in Uranium, prijsverloop URA ETF

Mocht deze stijging waarheid worden, dan zullen de mijn aandelen ook in waarde (koers) stijgen.

Update 15-09-2021 FD Bericht over beleggen in Uranium

Het lijkt erop dat meer mensen er vanuit gaan dat de uranium prijs in een stroomversnelling komt.

In Het FD stond het volgende bericht:

Uraniumkoers verrijkt door beleggers De uraniumprijs bereikte deze week het hoogste punt in zeven jaar, Beleggers gokken op een rijke toekomst voor kernenergie en drijven de prijs op. Sprott, een Canadees beleggingsfonds, slaat op grote schaal uranium in. Het gokt daarmee op een grotere rol voor kernenergie in de energietransitie. Sprott belegt normaal in edelmetalen, maar heeft nu een nieuw fonds waarmee het zich wil verrijken met uranium. (FD, p.27)

FD 10-09-2021

Update 10-09-2021 Alternatieve belegging middels Energy Fuels

Een alternatieve beleggen kan zijn in Energy Fuels Inc (Ticker:UUUU). Dit bedrijf heeft een werkende Uranium mijn en bezit een enorme berg uranium. Nu de prijs van uranium zo aan het stijgen is, wordt deze voorraad steeds meer waard waardoor de koers van het aandeel verder omhoog kan. Mocht de uranium prijs doorschieten naar $80,- dan gaat dit het aandeel Energy Fuels zeker verdubbelen. De tijd zal leren of dit het geval is.

Loading