Omega Healthcare Investors als stabiel dividend aandeel?

Omega Healthcare Investors als stabiel dividend aandeel?

Omega Healthcare Investors (ticker: OHI) is een aandeel dat zich bezig houd met het verstrekken van kapitaal aan verzorgingshuizen of woonzorgcentra. Het bezit 954 locaties voornamelijk in de US en het VK. Totaal kunnen 96.653 personen verzorgd worden. Op dit moment is het dividend rendement 7.3% per jaar. Na de enorme koersval in maart 2020 is dit aandeel zich weer aan het herstellen.

Het bedrijfsmodel

Het bedrijfsmodel van Omega Healthcare Investors (OHI) bestaat eruit dat zij financiering uit de markt haalt. Met deze financiële middelen koopt OHI bestaande of nieuwe verzorgingshuizen. Deze verzorgingshuizen verhuurt OHI aan zorgorganisaties, ook wel operators genoemd. Deze operators betalen huur aan OHI en baten het verzorgingshuis uit. Totaal bezit OHI zo’n 954 locaties.


De kwartaal cijfers 2021Q2

Het afgelopen kwartaal bedroeg de omzet van Omega Healthcare Investors $ 260 miljoen. Hierin is $88 miljoen dollar aan winst beschikbaar om uit te keren aan de aandeelhouders. Per aandeel bedroeg het beschikbare geld $0.88 waarvan $0.67 per aandeel terugvloeit naar de aandeelhouder. De uitkeringsverhouding staat hiermee op een kleine 80%. Wanneer, zoals de verwachting van analisten is, de omzet en winst verder groeien, daalt deze uitkeringsverhouding en kan het dividend bedrag omhoog. In de afgelopen jaren is het dividend reeds 17 keer verhoogd. Sinds 2004 bedraagt de jaarlijkse groei van beschikbare kasstroom 8.6% per jaar.

Risico’s

In het Earnings Call Transcript word gewezen op het feit dat sommige klanten problemen hebben om alle bedden te vullen. Dit komt o.a. door Covid maar ook door het gebrek aan gekwalificeerd personeel. Door het grote aantal zorglocaties en spreiding naar het VK zullen niet alle huurders problemen ondervinden.

De analisten verwachting

Na aanleiding van de laatste kwartaal cijfers zijn de analisten ramingen opgeschroefd en is het koersdoel verhoogd naar $43. Dit zou betekenen dat naast het 7% dividend rendement er ook nog een koerswinst van zo’n 20% te behalen is.

Conclusie

Wanneer het gewenst is een beter rendement dan op een spaarboekje te maken is gewenst is, kan Omega Healthcare Investors een betere investering zijn met zo’n 7% dividend rendement op jaarbasis. Belangrijk is wel dat dit aandeel voor de lange termijn gekocht gaat worden.

Als naar bovenstaande grafiek gekeken wordt, kan geconcludeerd worden dat het aandeel regelmatig tussen de $25 en $45 beweegt. In deze bewegelijke periode kan wel genoten worden van zo’n 7% dividend rendement.

Het aandeel wordt opgenomen in de voorbeeld portefeuille.

Koers om moment van schrijven $ 34.60

Loading