IMCD, een afgestraft groei aandeel?

Inleiding

Wanneer het om dividend gaat dan stelt een fonds met slechts 1% dividend niet veel voor. Echter als dat dividend elk jaar groeit, dan kan het toch interessant zijn. IMCD is zo’n dividend groeier. Daar waar in 2018 nog € 0,62 per aandeel dividend ontvangen werd, is dat in 2022 gestegen naar € 1,62 per aandeel dividend. (zo’n kleine 150% meer). Niet alleen het dividend is verhoogd ook de koers van het aandeel heeft een mooie rit kunnen maken.

Dividend history IMCD

Wat doet IMCD?

IMCD is in juni 2014 afgesplitst van internatio-Muller. IMCD is marktleider op het gebied van sales, marketing en distributie van speciale chemicaliën en ingrediënten en is gevestigd in Rotterdam. In 2021 nam de bruto winst met 29% toe naar € 836 miljoen. Hierdoor nam de EBITDA met 54% toe naar € 374 miljoen. Wat uiteindelijk resulteert in een winst per aandeel van € 4.64. Het resultaat is een dividend verhoging naar € 1,62. (een plus van 59%). Kortom alleen maar positieve cijfers.

De koers van het aandeel is inmiddels gestegen van € 21,- in 2014 naar € 151 op het moment van schrijven van dit artikel. IMCD is de partij om oplossingen te zoeken voor dagelijkse problemen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Agne creme op basis van plantaardige ingrediënten, Vegan snoepjes die het immuun systeem verbeteren, of het ontwikkelen van wasmiddelen die op veel lagere temperaturen kunnen wassen.

Het dividend

Helaas betaald IMCD slechts 1 keer per jaar dividend. Om het dividend te kunnen ontvangen moet het aandeel op 4 mei in het bezit zijn. De verwachting van analisten is dat de winst per aandeel gaat groeien van € 4,64 in 2021 naar € 5,80 in 2024. De verwachting is dat het dividend dan is aangegroeid naar € 2,20 per aandeel. Wanneer dit lukt zal ook de koers van het aandeel hoger staan dan op dit moment het geval is.

De koers van het aandeel (korte termijn).

De top van het aandeel op 26 november 2021 bijna € 200,-. Echter sindsdien zit het aandeel in een duikvlucht naar beneden. De cijfers over omzet en winst van 2021 zijn echter nog steeds zeer positief. Sinds het dieptepunt van € 130,- is het aandeel weer opgeveerd naar de € 150,-

Samenvatting financieel

IMCD resultaten 2021

Zoals de afbeelding hierboven laat zien, staan alle seinen op groen voor verdere groei. Zowel de omzet als de winst laten elk jaar opnieuw mooie groeicijfers zien. En met een dividend pay-out ratio van slechts 30% blijft er voldoende geld in cash om te innoveren.

Conclusie IMCD

In het huidige beursklimaat lijkt IMCD de wind even tegen te hebben. Wanneer echter de omzet en winst zich ontwikkelen zoals analisten verwachten dan zal dit een tijdelijk fenomeen zijn. Het is dan wellicht mogelijk om in mei 1% dividend te incasseren en daarna het aandeel rond de € 200 te verkopen.

Het aandeel wordt opgenomen in de voorbeeld portefeuille

Loading